1. Hoe sneller je de offerte opmaakt, hoe groter de kans op succes! Hoe langer je wacht, hoe meer kans dat de klant ingaat op een andere offerte.

2. Bespreek zoveel mogelijk details met de klant. Tracht de opdracht netjes af te bakenen. Dat om onenigheid over de draagwijdte van de offerte te vermijden. Dat kan aan de hand van volgende vragen: 

  • Wat moet er precies hersteld of gerenoveerd worden? 

  • Zijn er eventuele gebreken die vaak opduiken in je job, en waar de klant niet aan denkt? 

  • Welk soort materiaal is er nodig? Welke kwaliteit?

  • Zorg jij voor al het materiaal? 

  • Moet voorafgaand iets afgebroken worden? 

  • Wie betaalt het transport en/of verwerking van eventueel bouwafval?

3. Spreek een eerste, ruwe timing af voor het uitvoeren van de werken. 

4. Zorg voor een duidelijke, eerlijke offerte zonder verborgen extra kosten. Consumenten gaan vandaag namelijk vaker offertes vergelijken dan vroeger. 

5. Offerte goedgekeurd? Zet de definitieve afspraak op papier en laat deze in tweevoud ondertekenen door jezelf en de klant.

6. Beperk de geldigheid van de offerte in tijd (bijvoorbeeld 1 of 2 maanden), en voeg de algemene voorwaarden toe. Deze zijn bijvoorbeeld handig als er onvoorziene extra kosten of verborgen gebreken opduiken die niet in de offerte vervat zitten, of wanneer de klant zijn afspraken niet nakomt. 

7. Denk eraan: eens een offerte is goedgekeurd en ondertekend door jezelf en de klant, ben je wettelijk verplicht om de opdracht uit te voeren.

Heb je het antwoord gevonden?