Om de gezondheid en veiligheid van iedereen te garanderen, moeten we verantwoordelijk zijn en de juiste gewoontes aannemen om het Coronavirus samen het hoofd te bieden.

Hier is een update van de maatregelen volgens De Confederatie Bouw, waaruit een nieuwe protocol voor de sector volgt:

1.  Werkzaamheden in de open lucht 

Deze werken zijn nog steeds toegestaan op voorwaarde dat de regel van sociale afstand van ten minste 1,5 meter wordt gerespecteerd. 

2.  Werken binnenshuis

  1. werkzaamheden binnenshuis kunnen worden hervat na voorafgaand overleg met de bewoners of gebruikers van het gebouw en de vakmannen, mits een beperking van de interactie tussen de bewoners of gebruikers van het gebouw en de professional(s).
  2. bewoners of gebruikers van het gebouw en vakmannen mogen zich niet in dezelfde ruimte bevinden, tenzij deze voldoende groot is.
  3. toegang tot de werkruimte moet vrij zijn en indien mogelijk voorbehouden voor de vakmannen zelf.
  4. speciale preventieve maatregelen (mondmaskers of versterkte beveiliging) moeten ook worden getroffen als personen die aanwezig zijn in het gebouw waar de werkzaamheden doorgaan, symptomen van COVID-19 vertonen.

3. Gemeenschappelijk transport van vakmannen

Ook bij gezamenlijk vervoer moet de sociale afstand worden gerespecteerd.

Als dit niet mogelijk is, moet de duur van het openbaar vervoer zoveel mogelijk worden beperkt.

Bovendien wordt in het protocol van de bouwsector voorgesteld om scheidingswanden tussen de verschillende rijen te plaatsen. Als dit ook niet mogelijk is, blijft collectief transport mogelijk als er maskers worden gedragen en als er desinfecterende gel beschikbaar wordt gesteld.

Het is ook aangeraden om de maximale capaciteit van de voertuigen niet te gebruiken, zelfs niet als er maskers worden gedragen! Professionals worden ook opgeroepen om zich aan te passen aan de situatie: minder mensen vervoeren voor langere reizen dan voor kortere reizen, bijvoorbeeld.

Heeft u het antwoord gevonden?