DE FEDERALE MAATREGELEN

Voor zelfstandigen

1. Vervangingsinkomen

Zelfstandigen die hun werkzaamheden niet verder kunnen zetten of beïnvloed worden door de officiële preventiemaatregelen ten aanzien van de crisis, of die besluiten om gedurende de crisis ten minste 7 dagen te sluiten, nemen best contact op met hun sociaal verzekeringsfonds om over een vervangingsinkomen te beschikken voor de maanden maart en april. 

Wij raden je aan om het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (NISSE) te bellen op 0800 12 018.

Het overbruggingsrecht voor corona voorziet in de betaling van het volledige maandbedrag voor maart en april:

  • 1.291,69 EUR als u geen personen ten laste heeft;

  • 1.614,10 EUR als u een gezinslid heeft.

Wanneer je recht hebt op een uitkering, wordt de uitkering van maart begin april uitbetaald en de uitkering van april begin mei 2020.

Het bedrag van de overbruggingsuitkering is netto. 

2. Sociale zekerheidsbijdragen

Er zijn verschillende mogelijkheden: uitstel, vermindering of annulering.

 Uitstel

In de eerste plaats kunnen zelfstandigen uitstel van betaling van de voorlopige socialezekerheidsbijdragen aanvragen voor een jaar. Deze maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Dit verzoek moet via je sociaal verzekeringsfonds worden ingediend.

Vermindering

Ten tweede kunnen zelfstandigen ook een verlaging van hun voorlopige socialezekerheidsbijdragen voor het jaar 2020 aanvragen als hun beroepsinkomsten onder een van de wettelijke drempels liggen.  
Hiervoor moet je contact opnemen met je sociaal verzekeringsfonds

 Annulering

Ten slotte kunnen zij ook volledige vrijstellingen aanvragen als ze niet in staat zijn hun sociale-zekerheidsbijdragen te betalen. In geval van problemen met het coronavirus moeten zelfstandigen dit online formulier invullen. 

Om het proces te versnellen, adviseren wij je ook om het per e-mail te sturen naar dit adres: [email protected].

Voor meer informatie kan je contact opnemen met je sociaal verzekeringsfonds.

3. Spreiding van BTW, vennootschapsbelasting, bronbelasting

Er kan een betalingsplan voor BTW worden opgesteld. Hiervoor moet worden aangetoond dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met covid-19.
Dezelfde bepaling is mogelijk met betrekking tot de betaling van de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing.

Voor bedrijven

Het is mogelijk om je werknemers in geval van overmacht op technische werkloosheid te zetten, op voorwaarde dat het verband met de epidemie duidelijk wordt aangetoond.

In dit geval is er geen wachttijd en krijgen je werknemers onmiddellijk hun vergoeding, die 70% van hun brutoloon bedraagt.

Naast deze vergoeding krijgen werknemers die tijdelijk werkloos zijn vanwege het coronavirus een toeslag van 5,63 euro per dag, dat uitbetaald wordt door de RVA. 

Anderzijds zullen de werknemers van PC 124 ook de sectorale uitkering van Constructiv ontvangen, die ook in geval van overmacht zal worden uitbetaald.

Op de vergoedingen wordt een roerende voorheffing van 26,75% toegepast.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de RVA op 02 515 44 44 of met je sociaal secretariaat.

REGIONALE MAATREGELEN

In het Brussels Gewest 

Op dit moment kunnen we nog niet precies voorzien welke maatregelen van toepassing zullen zijn op de bouwsector.

In Vlaanderen

Hier profiteer je van een 4.000 € overlastbonus in geval van volledige sluiting van je bedrijf. Indien de sluiting na 21 dagen nog steeds van kracht blijft, wordt een schadevergoeding van 160€ per dag toegekend.
In de bouwsector komen alleen aannemers in aanmerking wiens winkels moeten sluiten voor particulieren, bijvoorbeeld voor parketvloeren en tegels, decoratie en elektrische goederen. Je kan ook meer informatie vinden op de website van VLAIO.

Bronnen:

Heb je het antwoord gevonden?